นายกฯ เยี่ยมโครงการปศุสัตว์เกษตรมูลค่าสูง จ.สกลนคร แนะพัฒนาเพิ่มมูลค่าอาหาร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมปศุสัตว์เกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาโคเนื้อ จ.สกลนคร เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนโพนยางคำ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนตามนโยบายรัฐบาล เยี่ยมชมสาธิตการปิ้งย่างเนื้อโคขุนคุณภาพโพนยางคำ และให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนภูไท

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรโคขุน ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยส่งเสริมการบริโภคเนื้อโคขุน ให้รัฐบาลสนับสนุนโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาลให้ได้มาตรฐานสากล

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยากให้ประสานไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ร่วมมือพัฒนาพันธุ์โคขุนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มมูลค่าอาหารได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งอาหารโลกในอนาคต พร้อมเชื่อว่าเนื้อโคขุนของไทยสามารถสู้กับของต่างชาติได้

ส่วนที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาลนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องไปศึกษาและดูกระบวนการต่างๆ ว่าจะได้หรือไม่ ทั้งนี้ต้องสำรวจความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยต้องเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกในอนาคต ขณะที่สินค้าการเกษตรอื่นๆ ก็ต้องพัฒนาไปด้วยเช่นกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top