อย. เตือนโฆษณาอ้างสรรพคุณกัญชากัญชงเกินจริง มีโทษถึงจำคุก

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า การโฆษณายาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน สำหรับการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ และสรรพคุณของอาหารต้องขออนุญาตก่อน โดยต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรบริโภคได้ และต้องไม่แสดงให้เห็นถึงผลของกัญชา กัญชง ที่นำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น หัวเราะได้แบบไม่รู้ตัว ช่วยให้เคลิบเคลิ้ม เป็นต้น

นอกจากนี้ ให้แสดงคำเตือนในสื่อโฆษณา เช่น อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค, เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน หรือหากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที ทั้งนี้ หากพบการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการโฆษณายาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน และต้องไม่แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิด หากพบการโฆษณาที่ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า ในส่วนของเครื่องสำอาง ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา แต่ต้องไม่แสดงสรรพคุณเป็นเท็จ เกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ อย. ยังให้คำแนะนำหลังจากปลดล็อกกัญชา ดังนี้

สิ่งที่สามารถทำได้หลังปลดล็อกกัญชา ได้แก่

  • ปลูกได้ แต่ต้องแจ้ง
  • ครอบครองกัญชาได้ ทั้งช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ราก ลำต้น และสารสกัดที่มีปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกิน 0.2%
  • ขายส่วนของพืชกัญชาได้ เช่น ใบ ดอก ลำต้น
  • ขายสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2% ได้

สิ่งที่ต้องขออนุญาตหลังปลดล็อกกัญชา ได้แก่

  • การขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และต้นกล้า ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การซื้อ-ขายสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ต้องมีใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
  • การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาจากกัญชา กัญชง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ไม่สามารถทำได้หลังปลดล็อกกัญชา คือ

  • ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ และกลิ่นหรือควันเป็นเหตุรำคาญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
  • หากใช้กัญชาควรระมัดระวังในการขับรถ
  • ห้ามครอบครองสารสกัดที่มี THC เกินกว่า 0.2% โดยไม่มีใบอนุญาต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top