กยท. เดินหน้าโครงการสร้างศักยภาพชาวสวนยางสู่ธุรกิจ Start up รุ่นใหม่

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ให้ก้าวไปเป็น Start up ด้านธุรกิจยางพารารุ่นใหม่ ประจำปี 2565 พร้อมเปิดตัวโครงการ Smart Natural Rubber Hackathon หนุนเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ สู่วงการยางพาราไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด ยกระดับราคายางพารา และสร้างความมั่นคงทางรายได้

โดย กยท.ให้การสนับสนุนเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยางในการส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา 49 (3) ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ไปสู่การเป็น Start up ด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2565 (Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม เป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมยางพาราไปสู่เชิงพาณิชย์ และก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท.ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและคัดเลือกจนได้ 43 ทีม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ Design Contest (I2D) จำนวน 16 ทีม Idea to Prototype (I2P) พัฒนาแนวคิดธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพารา จำนวน 19 ทีม Product to Market (P2M) พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพาราเข้าสู่ตลาด จำนวน 5 ทีม และ Product to Global Market (P2GM) พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ จำนวน 3 ทีม หลังจากนี้จะนำผลงานทั้งหมดที่เกิดจากการบ่มเพาะความรู้ความสามารถและพัฒนาดังกล่าวไปจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม Pitching เพื่อตัดสินสุดยอดผลงานและระดมทุนในการต่อยอดธุรกิจทั้ง 4 ประเภท ในวันที่ 9 ส.ค.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกเหนือจากโครงการ Start up ด้านยางพาราที่ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพาราได้เข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมต่อยอดสู่การทำธุรกิจแล้วนั้น กยท. เตรียมเปิดตัวโครงการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ด้านยางพารา สำหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ที่สนใจด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีในเรื่อง การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เข้าร่วมคิดค้นและพัฒนา Solution

ในการแข่งขัน Smart Natural Rubber Hackathon กับโจทย์

  1. เครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี สำหรับต้นยางพาราที่มีความสูง 20 เมตรขึ้นไป
  2. เครื่องจักร/อุปกรณ์ สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดการใช้แรงงาน
  3. เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง

ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแบบทีม ทีมละ 5 คน และคัดเลือกผลงาน 5 ทีมสุดท้าย มีเงินรางวัลให้ทีมละ 100,000 บาท ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางต่างๆ ของ กยท.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top