นายกฯ ประชุมสภากลาโหมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกมิติ เตรียมสำรองพลังงานใหม่ๆ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหม ว่า ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง การบูรณาการทำงานของเหล่าทัพในทุกมิติ และการแก้ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม ตามนโยบายความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

โดยได้ทราบความก้าวหน้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งการผลิต การพัฒนาปรับปรุง ภายใต้กรอบที่สามารถดำเนินการได้ในระหว่างที่ไม่สามารถจัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศได้ ดังนั้นต้องดูแลเพื่อให้สามารถยืดระยะเวลายุทโธปกรณ์ได้ รวมทั้งต้องติดตามพัฒนาการในส่วนนี้ของประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคอื่นด้วย ที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตตามมา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ในเรื่องของราคาพลังงาน ราคาสินค้า และการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานที่ต้องนำเข้าจากหลายประเทศ ซึ่งทุกประเทศต่างประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับไทย โดยรัฐบาลได้วางแผนการลงทุนรองรับในอนาคตไว้แล้ว เช่นเดียวกับเรื่องพลังงาน ซึ่งได้ขอความร่วมมือจัดหาแหล่งพลังงานให้มากขึ้น ต้องมีการหารือจากประเทศเพื่อนบ้านในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ทั้งทางบก และทางทะเล เพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เข้มแข็ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top