สุทธิชัย หยุ่น ขาย NATION ทั้ง 5.233%, อรอร อัครเศรณี เก็บเพิ่มเป็น 19.9144%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) (NATION) โดย นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.233% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

และได้รับรายงานการได้มา หุ้นของ NATION โดย นางสาว อรอร อัครเศรณี ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9.8358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 19.9144% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ รายละเอียดในรายงาน 246-2 ที่แสดงต่อ ก.ล.ต.นางสาวอรอร ระบุว่าได้เข้าซื้อหุ้น NATION ด้วยการซื้อขายโดยตรงจากนายสุทธิชัย และนายปราบดา หยุ่น รวมจำนวน 400,118,342 หุ้น คิดเป็น 9.8358% ที่ราคาสูงสุด 0.28 บาท/หุ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top