ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 91,442 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 91,442 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 38,535 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 2,347 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 227 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.5%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-6 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังจากตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อโดยคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนมี.ค. 2566 จะถึงระดับสูงสุดที่ 3.5% ซึ่งลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 4% สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 227 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 227 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,641 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย28-06-2022Change%Change
มูลค่าการซื้อขาย91,441.51 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.60 %ลดลง0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี1.09 %ลดลง0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.50 %เพิ่มขึ้น0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง5,512.73เพิ่มขึ้น40 %
พันธบัตรรัฐบาล12,007.47เพิ่มขึ้น91 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.64,624.76เพิ่มขึ้น607 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ466.40เพิ่มขึ้น150 %
หุ้นกู้เอกชน1,967.04ลดลง13 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00– n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มิ.ย. 65

Tags: , , ,
Back to Top