รมว.พาณิชย์ รับเห็นใจผู้ผลิต-ผู้บริโภค สั่งกรมการค้าภายในเร่งหาสมดุลราคา-ปริมาณ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการพิจารณาปรับราคาสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่า ขณะนี้กรมการค้าภายใน กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ยอมรับว่ารู้สึกเห็นใจผู้ผลิต เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจริงๆ ซึ่งกรมการค้าภายในพยายามเจรจาว่าจะสามารถตรึงราคาไว้ได้นานเพียงใด เพราะการตรึงราคาไว้ จะมีผลในการช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคได้ แต่ส่วนตัวแล้วก็เห็นใจทั้งฝ่ายผู้ผลิต และผู้บริโภค

“โดยส่วนตัว ผมก็เห็นใจอย่างยิ่ง เพราะต้นทุนสูงขึ้นจริง กรมฯ ก็พยายามดู และเจรจาว่าจะสามารถผ่อนปรน หรือตรึงราคาไปได้นานแค่ไหน เพราะทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ที่ตรึงราคาไว้ ก็จะช่วยลดภาระให้ผู้บริโภคได้ จะพยายามคุยว่าทางออกที่ดีที่สุด คืออะไร เราจะยึดหลักวิน วินโมเดล” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์

นายจุรินทร์ ย้ำว่า กระทรวงพาณิชย์จะดูแลสมดุลทั้งในแง่ของราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าสำคัญ 18 หมวดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยเรื่องราคาจะพยายามตรึงราคาให้นานที่สุด เพื่อให้กระทบผู้บริโภคน้อยสุด บนพื้นฐาน win-win Model ในขณะที่ผู้ประกอบการและผู้ผลิตเองก็ต้องสามารถอยู่ได้ ไม่เช่นนั้นหากประสบภาวะขาดทุน จะทำให้เลิกผลิต และเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนตามมา ดังนั้นจึงต้องหาความพอดีระหว่างราคาและปริมาณให้ได้

“ต้องขอบคุณผู้ประกอบการที่ช่วยแบกภาระ แม้ต้นทุนสูงจริง ทั้งวัตถุดิบ และค่าขนส่ง กระทรวงพาณิชย์จะพยายามหาทางออกร่วมกันให้ดีที่สุด”

นายจุรินทร์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top