ครม.เห็นชอบไทยเป็นสมาชิก The Asia Initiative เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีระหว่างปท.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ The Asia Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดย Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes หรือ Global Forum เป็นกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

สาระสำคัญของโครงการ The Asia Initiative จะเป็นการดำเนินตามมาตรฐานสากลด้านความโปร่งใสทางภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาหลบเลี่ยงภาษี และทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ผ่านความร่วมมือระหว่างสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในส่วนของการกำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความโปร่งใสทางภาษี การร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บภาษีในเอเชีย การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงพหุภาคี (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการ The Asia Initiative จะมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 65-69 โดย Global Forum ได้เชิญประเทศสมาชิกในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้ โดยประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ การได้ยกระดับการดำเนินการด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งส่วนของแบบร้องขอ ข้อมูลการเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืนประเทศไทย ในการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศตามมาตราฐานสากล รวมถึงได้ศึกษานโยบายและมาตรการบริหารการจัดเก็บภาษี การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top