ครม.เคาะโอนเงินกองทุนฟื้นฟูฯ 4.03 พันลบ.ชำระคืนหนี้ FIDF1,FIDF3

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม จำนวน 4,031 ล้านบาท เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.2545 (FIDF 3) ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 6,531 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 65 กองทุนฯ ได้รับเงินปันผลจากธนาคารกรุงไทย (KTB) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) รวมจำนวน 4,031 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการจัดการกองทุนมีมติ ให้เสนอ ครม. อนุมัติให้โอนเงินกองทุนดังกล่าว เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 สำหรับปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมทั้งจำนวน

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 65 มียอดหนี้ต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 ดังนี้ ยอดรวมต้นเงินกู้ที่รับมาดำเนินการตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 จำนวน 1,138,305 ล้านบาท มียอดชำระหนี้สะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 55-เมษายน 65 รวม 775,298 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้เงินต้นจำนวน 438,954 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 336,331 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการจำนวน 12 ล้านบาท โดยมียอดหนี้คงค้าง ณ เดือนเมษายน 2565 จำนวน 685,004 ล้านบาท

ที่ผ่านมา ครม.เคยมีมติอนุมัติให้โอนเงิน หรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 มาแล้วรวม 19 ครั้ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 236,887 ล้านบาท

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top