FORTH เพิ่มบริการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานแอปฯ “ทางรัฐ” ผ่านตู้บุญเติม

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และบมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FORTH) ร่วมมือพัฒนาช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ สำหรับบริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ผ่านตู้ “บุญเติม” เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ FORTH กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐระหว่าง DGA กับบริษัทฯ เป็นการร่วมกันกำหนดแนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจรแบบออนไลน์ “บุญเติม” เพื่อสร้างความสะดวกให้ประชาชนในการเพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล เพื่อใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยที่กำหนดขึ้น เป็นต้น พร้อมพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ DGA Digital ID ให้รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน “บุญเติม” ตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน

โดย “บุญเติม” เป็นเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจรแบบออนไลน์ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน จากการได้รับความไว้วางใจให้เป็นแบงก์กิ้ง เอเย่นต์จากธนาคารกว่า 7 แห่ง ผ่านจุดบริการกว่า 130,000 จุดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการยืนยันตัวตน e-KYC ที่หน้าตู้บุญเติมกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมถึงระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับในการเข้าถึงบริการของทางภาครัฐได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม และยังสามารถขยายความร่วมมือดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกกับกลุ่มเป้าหมายอื่นได้ในอนาคต

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า “ทางรัฐ” เป็นแอปพลิเคชันสื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่รวมบริการภาครัฐกว่า 58 บริการที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย อาทิ วัยแรกเกิด ผู้ปกครองสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/วัยเรียน สามารถดูผลคะแนน O-Net จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ / วัยทำงาน ให้บริการตรวจสอบเครดิตบูโร ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับช่วงรอยต่อของวัยทำงานที่กำลังเตรียมเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ ก็สามารถตรวจสอบและเช็กยอดเงินสมทบชราภาพผ่านแอปฯ ทางรัฐได้ด้วย

โดยก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล แอปพลิเคชันทางรัฐจึงจำเป็นต้องพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล และบริการในแต่ละเรื่องมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ขอเข้าถึงข้อมูล และขอใช้บริการเป็นบุคคลเดียวกันจริง และเพื่อให้ประชาชนเจ้าของข้อมูล มีความมั่นใจได้ว่า ตนเองจะไม่ถูกเข้าถึงข้อมูล หรือถูกแอบอ้างชื่อไปขอรับบริการ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top