ยธ.-กนอ. เดินหน้าโครงการนิคมฯ ทรัพย์สาคร สร้างแรงงานผู้ต้องขัง-ผู้พ้นโทษ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร จ.สมุทรสาคร ระบุว่า โครงการดังกล่าวจัดตั้งตามแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมแรงงานราชทัณฑ์ที่พัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ให้กลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีงานทำ โดยจัดเป็นลักษณะนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างเมืองใหม่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก และทำให้แรงงานราชทัณฑ์มีงานทำไม่ต่ำกว่า 30,000 คน นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก

“ผมเห็นกรมราชทัณฑ์ในการให้ความรู้ ฝึกอบรมผู้ต้องขัง พยายามหางานให้กับผู้ใกล้พ้นโทษ แต่สิ่งที่ตามมาคือการปรับสภาพของผู้จ้างที่ยังเกรงกลัวผู้ต้องขัง ซึ่งถ้าเราจะจัดหางานให้ผู้ต้องขังคงไม่ทัน แต่หากเราตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ จะทำให้เขามีงานทำอย่างยั่งยืน หากสำเร็จจะเป็นแบบอย่างให้ต่างประเทศ การเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญ เราหวังว่า กระทรวงอุตสาหกรรม กนอ.และบริษัท เป็นผู้นำร่อง ไม่ทำให้โครงการเป็นหมัน ตรงนี้จะเป็นต้นแบบและแนวทางให้โอกาสผู้ต้องหา คดีร้ายแรงต่างๆจะได้ลดลง ไม่ให้คนกลับมาทำผิดซ้ำ ผมมั่นใจจะแก้ไขปัญหาได้มากมาย” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า กนอ. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีบริษัท ศิวาชัย จำกัด ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งบริษัทฯ มีแนวคิดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครตามแนวทางความร่วมมือระหว่าง กนอ. กระทรวงอุตสาหกรรม กับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่รับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมฯ มีจุดมุ่งหมายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พ้นโทษ สร้างอาชีพในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดตั้งนิคมฯ อาทิ เอกสารด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน การออกแบบระบบสาธารณูปโภคโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน แนวคิด รูปแบบการพัฒนาโครงการในรายละเอียด เป็นต้น เพื่อจัดส่งให้ กนอ. พิจารณาเสนอขออนุมัติในหลักการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

นายวีริศ กล่าวอีกว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร เป็นโครงการที่มีศักยภาพ และเอื้อต่อการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติก ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีขนาดพื้นที่กว่า 4,132 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 ห่างจาก ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งตะวันตก เพียง 30 นาที และห่างจากตัวเมืองสมุทรสาคร เพียง 15 นาที โครงการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร มุ่งเชื่อมโยงประโยชน์ สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพพื้นที่บริการที่มีประสิทธิภาพ สิทธิประโยชน์ในระยะยาวและแผนการพัฒนาที่รองรับการเติบโตในระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพ การแข่งขันในตลาดโลก โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและดิจิตัล กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์อัจฉริยะกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ขอบคุณกระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กนอ. ที่ได้สร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด นอกจากสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษแล้ว ยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเนื้อที่ 24-130 ไร่ 46 แปลง พื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื้อที่ 10-22 ไร่ 14 แปลง พื้นที่พาณิชยกรรม 1 แปลง และมีพื้นที่ติดทะเล 3 แปลง ซึ่งจะพัฒนาได้อีกมาก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top