IVL-Capchem เล็งตั้งรง.ตัวทำละลายคาร์บอเนตรองรับตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในอเมริกาเหนือ

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ทำข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัท Capchem Technology USA Inc. (Capchem USA) เพื่อศึกษาโอกาสในการสร้างและดำเนินโรงงานผลิตตัวทำละลายสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (lithium-ion battery) ที่มีมาตรฐานระดับโลก ณ โรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งของไอวีแอลในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Gulf Coast) โดยโรงงานที่กำลังพิจารณานี้จะสามารถตอบสนองอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในอเมริกาเหนือ ซึ่งกำลังได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (electric vehicle: EV) ที่มีการเติบโตอย่างมาก

โรงงานที่อยู่ในข้อตกลงนี้จะผลิตเอทิลีนคาร์บอเนต (ethylene carbonate) และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบจำเป็นต่อสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (electrolytes solutions) ที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ของ IVL และ Capchem USA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. จะร่วมกันศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาและดำเนินงานโรงงานดังกล่าว

ทั้งนี้ Capchem เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในธุรกิจเคมีภัณฑ์สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หากสามารถดำเนินการโรงงานแห่งใหม่นี้ได้สำเร็จ จะส่งผลดีอย่างมากต่อตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในอเมริกาเหนือ ซึ่งตอนนี้ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากเอเซีย ท่ามกลางโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม EV

การเข้าสู่ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในฐานะผู้ผลิตรายใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันตอกย้ำการพัฒนากลุ่มธุรกิจ IOD สู่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ำชนิดพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ไอวีแอลสำหรับตลาดการใช้งานในสินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจ โดยภายใต้ความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ 2030 ไอวีแอลกำลังสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์แบบบูรณาการระดับโลก ผ่านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันที่นำเสนอสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งมีส่วนในการสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

การศึกษาครั้งนี้จะประเมินโอกาสในการสร้างโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีของ Capchem ที่คิดค้นไว้แล้ว เพื่อผลิตสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ไดเมทิลคาร์บอเนต เอทิลเมทิลคาร์บอเนต ไดเมทิลคาร์บอเนต และอนุพันธ์ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์ยิ่งยวด นอกจากนี้ ยังรวมถึงทางเลือกในสร้างหน่วยผลิตแห่งที่สองเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น

ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักสำหรับโรงงานแห่งใหม่ที่กำลังศึกษานี้ ได้แก่ เอทิลีนออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ สามารถจัดหาได้จากเครือข่ายอุปทานแบบบูรณาการของ IVL ซึ่งเป็นส่วนในกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการเพิ่มการทำธุรกิจในตลาดสินค้าปลายทาง เทคโนโลยี และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ นอกจากนี้ การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความยั่งยืน

นายอะลาสแตร์ พอร์ท ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ของ IVL กล่าวว่า บริษัทมองหาแนวทางในการยกระดับโครงการด้านความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น การศึกษาร่วมกับ Capchem USA ในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่จะช่วยให้เราสามารถบรรลุความตั้งใจดังกล่าว แต่ยังสนับสนุนการใช้พาหนะไฟฟ้าที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยหากพิจารณาความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน บุคลากรที่มีความสามารถสูง โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก และการเข้าถึงวัตถุดิบของเราซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว เราเชื่อว่าไอวีแอลอยู่ในสถานะที่สามารถดำเนินเทคโนโลยีดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิต EV ในอเมริกาเหนือสามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ส.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top