COIN RESUME: รู้จักเหรียญ UNI

ชื่อเต็ม Uniswap

ชื่อย่อ UNI

FOUNDER Hayden Adams

Characteristic เหรียญใน Decentralized Exchange ยักษ์ใหญ่แบบไร้ศูนย์กลาง

Usage เป็น Governance Token สามารถใช้ในการออกเสียง (Vote) กำหนดทิศทางของแพลตฟอร์ม

Attribute

  • UNI มีอุปทานสูงสุด 1,000,000,000 เหรียญ
  • UNI มีการจัดสรร 60% ของเหรียญไว้ให้กับชุมชน 21.5% จัดสรรให้กับพนักงาน UniSwap และอีก 18.5% ที่เหลือจะมอบให้กับนักลงทุนและที่ปรึกษา
  • แพลตฟอร์มซื้อขายแบบ peer to peer ดำเนินการโดยไม่ต้องมีคำสั่งซื้อขายหรือไม่ต้องผ่านคนกลาง

Risk

  • อัตราเงินเฟ้อ 2% จะทำให้อุปทานของ UNI เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อคงความร่วมมือและการสนับสนุนต่อ Uniswap
  • Uniswap ไม่มีนโยบายลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือโทเคน

Blockchain Ethereum Blockchain

More Information

  • https://uniswap.org/blog/uni/
  • https://uniswap.org/whitepaper.pdf

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ส.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top