นายกฯ เป็นห่วงโควิดในโรงเรียน ย้ำเน้นมาตรการ 6-6-7 ลดความเสี่ยง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมรับทราบรายงานผลสำรวจการประเมินสุขภาพนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของกรมอนามัย จำนวน 49,242 คน พบการติดเชื้อ 30.56% โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ ส่วนการติดเชื้อในโรงเรียน พบเพียง 5.66% เท่านั้น และยังพบว่า มีครอบครัวเพียง 0.36% ที่ติดเชื้อจากนักเรียนที่ไปโรงเรียน โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมาก คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลานได้ จึงขอให้ โรงเรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการศึกษา ยังคงต้องเน้นมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครู- นักเรียน

สำหรับมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ดังนี้ ประกอบด้วย

  • 6 มาตรการหลัก (DMHT – RC) คือ 1)การเว้นระยะห่าง(Distancing) 2)การสวมหน้ากาก(Mask Wearing) 3)การล้างมือ(Hand Washing) 4)การคัดกรองวัดไข้(Testing) 5)ลดการแออัด(Reducing) และ 6)การทำความสะอาด(Cleaning)
  • 6 มาตรการเสริม คือ 1)การดูแลตนเอง 2)การใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3)ทานอาหารปรุงสุกใหม่ 4)การลงทะเบียน เข้า – ออก 5)การสำรวจตรวจสอบ และ 6) กักกันตนเอง และ
  • 7 มาตรการเข้ม คือ 1)การประเมิน TSC + และรายงานผลผ่านระบบ MOE COVID 2)การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย(Small Bubble) 3)การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4 )อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5) การมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อม (School Isolation) 6) การควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) และ 7) การจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ส.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top