BAM ผนึก Design Connext-Baania ขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ ครบวงจร

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวว่า ในปี 65 BAM มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น จึงนำมาสู่ความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท ระหว่าง BAM กับ Design Connext (ดีไซน์ คอนเน็กซ์) และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Baania จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดย BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีทรัพย์สินรอการขายประเภทต่าง ๆ อาทิ บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า อยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 22,000 รายการ มูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท

ขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ Design Connext (ดีไซน์ คอนเน็กซ์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,500 ราย จะนำเสนอบริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายใน พร้อมกับจัดทำรายละเอียดการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า BAM

ขณะที่ Baania ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย จะให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทรัพย์สินรอการขายของ BAM โดยใช้ Platform ของ Baania เพื่อการจัดกลุ่ม การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ความน่าสนใจ สภาพแวดล้อม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ BAM นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การขาย รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซื้อพอร์ตจากสถาบันการเงิน

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับ BAM ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data ) ปัญญาประดิษฐ์ ( AI) และ ระบบประมาณราคาอัตโนมัติ (Bestimate) ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การตั้งราคาเสนอขายที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบประมาณราคาอัตโนมัติ และใช้ Intelligence Platform ในการนำเสนอทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก BAM และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลา และต้นทุน ในการดำเนินการ พร้อมเสริมศักยภาพทีมงานให้ดียิ่งขึ้น

นางธฤษวรรณ บัวมาศ Design Connext Business Team Lead กล่าวว่า Design Connext เป็น Matchmaking Platform แพลตฟอร์มในการจับคู่เจ้าของบ้านกับผู้ออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและผลงานของ สถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้ เพื่อช่วยให้คนที่ต้องการอยากมีบ้าน ได้เจอผู้ออกแบบที่เหมาะสม ทั้งสไตล์ งบประมาณ รวมถึงความต้องการส่วนตัวต่างๆ โดยที่ Design Connext จะทำหน้าที่เป็นเป็นตัวกลาง และคอยดูแลในภาพรวม ให้การทำงานระหว่างผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

ในครั้งนี้เราได้ผนึกกำลังกับ BAM เพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบและปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายของ BAM รวมถึงเพิ่มโอกาสในการให้บริการของผู้ออกแบบบนแพลตฟอร์มที่อยู่ในเครือข่ายของ Design Connext ซึ่งถือว่าความร่วมมือกับ BAM ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองฝ่าย

สำหรับความร่วมมือของ BAM กับ Design Connext ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขายทรัพย์สินรอการขาย ทั้งนี้ ทาง BAM จะนำแบบการปรับปรุงบ้านที่ Design Connext ออกแบบ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำเสนอให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์มของ BAM ซึ่งจะเป็นทางเลือกและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเมื่อมาซื้อทรัพย์สินรอการขายของ BAM เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้ทั้งสองฝ่าย รวมถึงช่วยตอกย้ำการรับรู้ในแบรนด์ Design Connext “ช่วยให้คุณมีบ้านที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ” อีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ส.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top