พาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมสู่ยุคการค้าดิจิทัล รับเทรนด์ใหม่หลังโควิด

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เป็นประธานงานสัมมนา “ดิจิทัลเทรด : การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์” โดยระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการค้าในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มจะมุ่งสู่การค้าแบบดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อม และรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลของไทย และทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกการค้าดิจิทัล ด้วยการผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ และเสริมสร้างทักษะการค้ายุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ไทยไม่ตกขบวนในการเข้าสู่ยุคการค้าดิจิทัลร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลก” นายสินิตย์ กล่าว

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายประเทศที่แสดงความสนใจจะร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับไทย โดยเฉพาะสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และมีการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าในรูปแบบใหม่กับหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ การค้าออนไลน์หรือการค้าดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 โดยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดของไทย นอกจากนี้ อาเซียนได้มีการจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดยมีแผนจะจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลร่วมกันในอาเซียน

“ขณะนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดทำแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และจะเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าของประเทศต่างๆ ในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการจะต้องก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการค้าดิจิทัลอย่างยั่งยืน” นางอรมน กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ส.ค. 65)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top