PCC – SAMTEL เซ็นจัดซื้อ Smart Meter ในโครงการ AMI ของกฟภ มูลค่า 2.3 พันลบ.

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) เปิดเผยว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามในสัญญาการจัดซื้อ Smart Meter สำหรับโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ กับ บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL)

โดยบริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 3 บริษัทผู้ผลิต Smart Meter เพื่อติดตั้งในงานโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ซึ่งบมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL) เป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 2,359.96 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าว ดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AMI สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ที่ดูแลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (SMART GRID) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อนึ่ง บริษัทพรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ออกแบบระบบวิศวกรรม จัดซื้อและก่อสร้าง โครงข่ายระบบส่ง ระบบจำหน่าย ขนานกับระบบสื่อสารในการควบคุม และสั่งการสองทาง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบควบคุม ระบบสั่งการอัตโนมัติในสถานีไฟฟ้าแรงสูง และในระบบส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันถึง 500kV และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบควบคุมสั่งการอัตโนมัติ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ นอกจากนี้ บริษัท ยังออกแบบสินค้า ผลิต และจำหน่ายชุดควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบส่งกำลังไฟฟ้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top