โบรกฯมองบวก GUNKUL,GULF,SSP รับกกพ.เตรียมรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนปลายปีนี้

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 65 ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยเรื่องการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2022-2030 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ภายใต้แผน PDP2018 revision 1 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณสมบัติและความพร้อมทางด้านเทคนิคที่กำหนด ทั้งนี้ประเภทเชื้อเพลิงที่เปิดให้เสนอขายจำนวนรวม 5,203 MW แบ่งเป็น

1) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1,000MW

2 )พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 2,368MW

3) พลังงานลม 1,500MW

4) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 335MW

 

บล.ดาโอฯ มีมุมมองเป็นบวกกับกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะบริษัทที่มีประสบการณ์ให้การพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามประกาศดังกล่าว ซึ่งจะเป็น potential growth ได้ในอนาคตหากได้โครงการไปพัฒนา โดยหุ้นที่เราดูแลอยู่และอิงจากความพร้อมและ track record ในอดีต

เราชอบ GUNKUL (ซื้อ/เป้า 6.00 บาท) จากการร่วมมือกับ GULF (ถือ/เป้า 47.00 บาท) เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้โครงการมาพัฒนาเพิ่มเติม และ SSP (ซื้อ/เป้า 16.00 บาท) มี track record ในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ดีและพอร์ตยังไม่ใหญ่ การได้โครงการเพิ่มเติมจะช่วงให้เห็น earnings impact อย่างมีนัยสำคัญ โดย timeline ในการเปิดให้ผู้สนใจยื่นเสนอขายไฟฟ้าสำหรับโครงการดังกล่าวจะอยู่ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 และคาดว่าจะประกาศผลได้ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2566

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top