PTTGC เผยโครงการคลังสินค้าขัดข้อง อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบ

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเหตุการณ์ขัดข้องการเตรียมดำเนินการโครงการคลังสินค้าของบริษัทในเครือ โดยโครงการคลังสินค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเตรียมการดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการเตรียมการในการดำเนินการโครงการดังกล่าว และส่งผลให้สินค้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเมอร์บางส่วนได้รับความเสียหาย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องและการประกันภัย

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องผลิตของบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top