กรมเจ้าท่า ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา หลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันนี้ (10 ต.ค.) ระดับความสูงสะพานจากพื้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ สะพานกรุงเทพ สูง 5.31 เมตร สะพานสาทร 9.39 เมตร สะพานพุทธ 5.49 เมตร สะพานกรุงธน 4.86 เมตร และสะพานนนทบุรี 4 เมตร น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงเต็มที่ในเวลา 01.46 น. และขึ้นเต็มที่ในเวลา 06.46 น.

กรมเจ้าท่า จึงได้มีมาตรการเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงที่มีฝนตกหนักและรับดับน้ำสูงขึ้น กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือผู้โดยสาร ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองและเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ ผู้ควบคุมเรือลากจูง และเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า ดังนี้

1. การลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องมีเรือดึงท้าย ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรไม่น้อยกว่ากำลังเครื่องจักรของเรือลากจูง พร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมเรือตลอดเวลา

2. ระมัดระวังเดินเรือจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้น ขณะผ่านช่องลอดสะพาน และจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในระยะนี้

3. ควบคุมความเร็วเรือให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยให้ระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง

4. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยการเดินเรือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และใช้การได้ปกติ

โดยผู้ควบคุมเรือต้องถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและภูมิภาคสาขาในพื้นที่อย่างเคร่งครัด กรมเจ้าท่า เน้นย้ำ กำชับผู้ให้บริการเรือโดยสารทุกประเภท เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ต.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top