CSS ร่วมกับพันธมิตรคว้างานจัดหา-ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ามูลค่ารวม 288.32 ลบ.

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ร่วมลงนามในสัญญาให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด และ บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนแทร็คเตอร์ เป็นผู้จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของกฟภ.ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 90 สถานี คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 288,322,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่น ๆ)

ภายหลังจากรับงานใหม่ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทฯเชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีโครงการใหม่ๆ ที่ได้เข้าร่วมประมูลและอยู่ระหว่างรอผลอีกหลายโครงการ ทำให้มั่นใจว่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งปีเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กระทบธุรกิจรอบด้าน แต่ยังคงมีงานใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง จากการที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกมา และมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใหญ่มากขึ้น ขณะที่งานภาคเอกชนยังคงมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และจากการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการของกฟภ.กับกลุ่มกิจการร่วมค้าในครั้งนี้ช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรับงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายสมพงษ์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ต.ค. 65)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top