WHAUP ออกหุ้นกู้ 2-5 ปี ดอกเบี้ย 2.75-3.50% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 6-8 ธ.ค.

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ออกขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ได้แก่

  • ชุดที่ 1 จำนวน 750 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  • ชุดที่ 2 จำนวน 750 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

WHAUP เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่วนนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ธ.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top