บล.บัวหลวง แนะกระจายความเสี่ยงช่วงตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน

นายดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บล. บัวหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวน จากนโยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐฯ, ความกังวลในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลักของหลายภูมิภาคมีการปรับตัวลดลง และอาจมีความผันผวนต่อเนื่องจนถึงปี 2566

จากปัจจัยดังกล่าวการถือเงินสดบางส่วน เพื่อรอจังหวะการลงทุนเพิ่มเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอีกครั้งหรือกระจายความเสี่ยงการลงทุนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม แต่การถือเงินสดที่ไม่ได้ผลตอบแทนใด ๆก็อาจเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่แพ้เงินเฟ้อได้

จากสถานการณ์ดังกล่าวการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นสูงสุดในปี 2566 ผ่านบริการ “BLS Top Funds Portfolio: Fixed Income Funds Package” ตัวช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ ด้วยการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี, ระยะกลางอายุเฉลี่ย 1-3 ปี และระยะยาวอายุเฉลี่ยมากกว่า 3 ปีขึ้นไป และ/หรือกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อทั้งในและต่างประเทศ โดยคัดเลือกกองทุนทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณจากกองทุนรวมชั้นนำต่าง ๆ ที่มีผลงานเด่นในระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนที่มีลักษณะเดียวกัน

จุดเด่นของบริการนี้ คือ เป็นการลงทุนผ่าน BLS Private Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนปรับสัดส่วนพอร์ตและกระจายการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด, เศรษฐกิจ, ทิศทางของดอกเบี้ย โดยมีการติดตามการลงทุนสม่ำเสมอ และหากมีสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อราคาสินทรัพย์จะมีนโยบายปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming Fund+ หรือพอร์ตการลงทุนผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมี 2 กลยุทธ์การลงทุนให้เลือก คือ

  1. Saving Package เน้นกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำมาก และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์
  2. Dynamic Income Package เน้นกระจายการลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ 1 ปี

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ธ.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top