อนุญาตโตฯเวียดนามสั่งคู่ความ WHAUP ซื้อคืนหุ้น Duong River 1.89 ล้านล้านดอง

บมจ.ดับบลิชเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE.LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยื่นหนังสือขอระงับข้อพิพาทต่อ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) เพื่อเรียกร้องให้ Aqua One Water Corporation และ Mr.Do Tat Thang ซื้อหุ้นใน Duong River Surface WaterPlant Joint Stock Company (SDWTP) คืนจาก WHAUP (SG) 2DR ในราคา Put Price นั้น

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 WHAUP (SG) 2DR ได้รับสำเนาคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 16 ธ.ค.65 ให้ Aqua One และ Mr.Do Tat Thang ซื้อหุ้นจาก WHAUP (SG) 2DR เป็นจำนวนเงินรวม 1,886,265,957,000 ดองเวียดนาม บวกกับ Carrying Cost นับจากวันที่ WHAUP (SG) 2DR ได้จ่ายเงินค่าหุ้นจนถึงวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นคืนครบทั้งจำนวน

พร้อมทั้งให้ Aqua One และ Mr.Do Tat Thang รับผิดชดใช้ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการที่ WHAUP (SG) 2DR ได้จ่ายให้แก่ VIAC และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องบางส่วนของ WHAUP (SG) 2DR

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top