อากาศแปรปรวนทำผลผลิตมังคุด-เงาะ-ลองกองปีหน้าลด เว้นทุเรียน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลพยากรณ์และสถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง รวม 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง พบว่า เนื้อที่ให้ผลผลิตไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 659,501 ไร่ เพิ่มขึ้น 7,897 ไร่ หรือ 1.21% จากปี 2565 โดยทุเรียน มีเนื้อที่ให้ผล 351,546 ไร่ เพิ่มขึ้น 4.85% ซึ่งเป็นสินค้าเดียวที่มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจด้านราคา ทำให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกทุเรียนอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา

ขณะที่ไม้ผลอื่นๆ เนื้อที่ให้ผลลดลง ได้แก่ มังคุด มีเนื้อที่ให้ผล 180,333 ไร่ ลดลง 2.18% เงาะ 98,292 ไร่ ลดลง 1.95% และลองกอง 29,330 ไร่ ลดลง 7.59%

ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดลดลง โดยทุเรียนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,152 กก./ไร่ ลดลง 1.47% มังคุด 1,041 กก./ไร่ ลดลง 13.47% เงาะ 2,057 กก./ไร่ ลดลง 4.72% และลองกอง 587 กก./ไร่ ลดลง 1.51%

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก กล่าวว่า เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผล โดยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน พ.ย.จนถึงปัจจุบัน ทำให้ไม้ผลบางส่วนแตกใบอ่อนแทนการออกดอก ประกอบกับเกษตรกรทำการตัดแต่งต้นที่อายุมาก ลดจำนวนกิ่งที่ให้ผลได้ออกเพื่อให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น และเกษตรกรบางส่วนลดการดูแลลองกอง เงาะ และมังคุดลง เพื่อไปให้การดูแลทุเรียน ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่า

จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตไม้ผลตะวันออก ปี 2566 คาดว่ามีปริมาณ 1,163,618 ตัน ลดลง 25,904 ตัน หรือ 2.18% จากปี 2565 ที่มีจำนวน 1,189,522 ตัน ซึ่งเป็นการลดลงของปริมาณผลผลิตมังคุด เงาะ และลองกอง ยกเว้นทุเรียนจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตของทุเรียนมีปริมาณ 756,465 ตัน เพิ่มขึ้น 3.30% มังคุดมีปริมาณ 187,729 ตัน ลดลง 15.38% เงาะมีปริมาณ 202,204 ตัน ลดลง 6.57% และลองกอง มีปริมาณ 17,220 ตัน ลดลง 9.01%

สำหรับการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่า ผลผลิตทั้ง 4 ชนิดจะเริ่มออกตลาดตั้งแต่เดือน ก.พ.-ต.ค.66 ซึ่งผลผลิตของทุเรียนจะออกสู่ตลาดมากและเร็วขึ้นจากปีที่แล้ว จากออกสู่ตลาดมากในเดือน พ.ค.66 มาเป็นออกตลาดมากในเดือน เม.ย.66 โดยทุเรียนผลผลิตออกตลาดประมาณ 306,064 ตัน หรือ 40.47% ของผลผลิต มังคุดออกมากที่สุดในเดือน พ.ค.66 มีผลผลิตประมาณ 92,975 ตัน หรือ 49.54% ของผลผลิต ส่วนเงาะผลผลิตออกมากในเดือน พ.ค.66 เช่นกัน ที่ปริมาณ 88,417 ตัน หรือ 43.74% ของผลผลิต ขณะที่ลองกองจะออกมากที่สุดในเดือน ก.ค.66 ประมาณ 6,387 ตัน หรือ 37.095 ของผลิตทั้งหมดใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก

ทั้งนี้ สศก.จะได้ติดตามสถานการณ์การผลิตอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากผลไม้มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตไม้ผลนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมมาตรการนโยบายในการบริหารจัดการผลไม้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ธ.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top