ก.ล.ต. เปิดตัว SEC Fund Check เครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบกองทุนรวม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันใหม่ “SEC Fund Check” ตัวช่วยในการหาข้อมูลกองทุนรวมด้วยตนเองได้โดยสะดวก โดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีมากกว่า 2,500 กองทุน ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางและครบทุกบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

“SEC Fund Check” เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ ซึ่ง ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นล่าสุดเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูลกองทุนรวม โดยมีฟีเจอร์เด่นประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไป เช่น นโยบายการลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลัง ระดับความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น (2) ค่าธรรมเนียมและข้อกำหนด (3) ข้อมูลเชิงสถิติ และ (4) ข้อมูลการลงทุนที่แสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ลงทุนในมิติต่าง ๆ รวมทั้ง สามารถเรียงลำดับข้อมูลกองทุนรวมได้ตามความสนใจ และนำข้อมูลกองทุนรวมมาเปรียบเทียบได้เพื่อความชัดเจนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 ก.ล.ต.ได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และแอปพลิเคชัน “SEC Bond Check” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนในการค้นหาชื่อบุคคล บริษัท และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาต และค้นหาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ตามลำดับ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ธ.ค. 65)

Tags: ,
Back to Top