เปิดเงื่อนไขต่างชาติเดินทางเข้าไทย เริ่ม 9 ม.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ออกประกาศข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยเริ่มใช้วันที่ 9 ม.ค.66 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31 ม.ค.66 เวลา 00.59 น. ดังนี้

1. ผู้โดยสารอายุมากกว่า 18 ปีต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือจดหมายจากแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 แล้วไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องมีจดหมายจากแพทย์พร้อมแสดงเหตุผล

2.ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดโควิดเดินทางกลับเข้าประเทศจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน สำหรับผู้มาประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรืออาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพรับรองแทน

3.ผู้โดยสารที่ถือพาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นในการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ

4.ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ โดยผู้โดยสารเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดของประเทศปลายทาง

5.สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารตามที่กล่าวมา ถ้าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารเหล่านี้ได้สายการบินจะต้องปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารเดินทาง

6.สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

7.ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

สำหรับนิยามผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ

– ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

– ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม จากต่างบริษัทผู้ผลิต และมีระยะห่างอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด เช่น ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็น CoronaVac จากบริษัท Sinovac หากต้องได้รับวัคซีนเข็มสองเป็น AstraZeneca จะต้องห่างจากเข็มแรก 2 – 4 สัปดาห์

– ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม (กรณี เป็นวัคซีนที่ต้องได้รับ 2 เข็มขึ้นไป)

และเคยเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนหรือหลังฉีดวัคซีน

หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination)

– ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทาง

– ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทาง และแสดงใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19

กรณียกเว้น การแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

– ผู้เดินทาง มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

– ผู้เดินทาง เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง หากไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ ให้แสดงใบรับรองแพทย์ หรือ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ม.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top