บขส.-OR เซ็นซื้อขาย Solar Rooftop สถานีรังสิต คาดช่วยลดค่าใช้จ่าย 4.3 ลบ.

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณพื้นที่รังสิต

ทั้งนี้ โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับพื้นที่รังสิต ทาง OR จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณสถานีเดินรถรังสิตและสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถรังสิต ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร ในด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสถานการณ์โลกที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้งทำให้ บขส. สามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาสัญญา เป็นเงินกว่า 4.3 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 66)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top