มีลุ้น! จ่อศึกษาแนวทางใช้ประวัติจ่ายค่าไฟ พิจารณาปล่อยสินเชื่อ

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ได้เป็นประธานในการหารือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), ธนาคารกรุงไทย (KTB) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้า มาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินของประชาชน

ตามที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน โดยกำหนดเป็นวาระสำคัญของประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลังมองว่า การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนนั้น จะต้องดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ (1) การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม เพื่อช่วยผ่อนปรนภาระให้กับลูกหนี้ (2) การสร้างรายได้ผ่านการให้สินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อให้มีรายได้สอดคล้องกับภาระหนี้ และ (3) การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการผลักดันในข้อ 2 เกี่ยวกับการเข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ไปแล้ว

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลการใช้ และการชำระหนี้สาธารณูปโภค (Utility Data) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในข้อมูลทางเลือกที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศว่าเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินความสามารถและความเต็มใจในการชำระหนี้ โดยเฉพาะประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีประวัติสินเชื่อสั้น หรือไม่มีประวัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินในอัตราที่เหมาะสมได้

โดยที่ประชุมฯ มีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้า ภายใต้การครอบครองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs ในต่างจังหวัด ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่องในระบบ และบรรเทาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อในสถาบันการเงินในอนาคต

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป 3 หน่วยงานจะร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อจัดทำโครงการนำร่องในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้าภายใต้การครอบครองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ด้านนายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง กล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้มีการนำข้อมูลทางเลือกมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญญาหนี้สินให้กับประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อที่เหมาะสมตามศักยภาพในการชำระหนี้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือนเป็นวาระสำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ไปแล้วรวม 4 ครั้งทั่วประเทศ และจะมีการจัดมหกรรมครั้งสุดท้ายใน วันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ม.ค. 66)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top