ไทย-ลาว กระชับสัมพันธ์ คาดดันยอดการค้าปีนี้แตะ 6 แสนลบ.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนนำคณะเดินทางไปเยือน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค.66 ว่า จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ย้ำถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยว-คมนาคม รอบด้านกับ สปป.ลาว ที่เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทย โดยในปี 65 มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวมสินค้าทุกประเภททั้งหมด 5.5 แสนล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปีนี้ตัวเลขฯ จะเพิ่มเป็น 6 แสนล้านบาท จากยอดการส่งออกสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000-60,000 ล้านบาท จากในปี 62-64 อยู่ที่ 30,000 ล้านบาท

โดยวันนี้จะเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.กสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมเจตจำนงและมิตรภาพที่ดี และหารือโครงการร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรของไทย กับกรมปลูกฝัง สปป.ลาว ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว

“ไทย-ลาว มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถส่งสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีนได้โดยตรง ต้องผ่านลาวก่อน ดังนั้นหากมีอุปสรรคติดขัดในจุดนี้ จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรไทยอย่างมาก ซึ่งไม่ได้มองว่าลาวเป็นทางผ่าน แต่มองว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะขยายสินค้าจากไทยไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ โดยไทยและลาว จะต้องหารือร่วมกันและทำงานอย่างใกล้ชิด ในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” น.ส.มนัญญา กล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สปป.ลาวในเรื่องของสุขอนามัยพืช ที่มีมาตรการตรวจอย่างเข้มข้นก่อนส่งออก รวมถึงประเด็นสำคัญอย่างเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน เนื่องจากไทย-จีน มีข้อตกลงการส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ต้องปิดซีลตู้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและปลอมปนสินค้าระหว่างขนส่งตลอดเส้นทางจนถึงประเทศจีน จึงจะขอความร่วมมือระหว่างขนส่งผ่าน สปป.ลาว ลดขั้นตอนการเปิดตู้หรือ Break Seal ตู้คอนเทนเนอร์ ยกเว้นกรณีมีข้อมูลว่ามีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งทางฝ่ายไทยจะนำตัวอย่างซีลและตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยพืชของไทยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรองรับการใช้งาน e-Phyto แสดงต่อทางการ สปป.ลาวด้วย

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสดีของเกษตรกรและผู้ส่งออกของไทยที่จะได้รับทราบปัญหาที่ด่านของชายแดนลาว เพื่อนำมาแก้ปัญหาการแออัดที่ด่านไทย ลดความล่าช้าในการส่งออก ทั้งนี้ จะหารือในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ระบบโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า ทั้งทางบก และทางอากาศ การพัฒนาความร่วมมือด้านสุขอนามัยพืชไทย-ลาว เพื่อป้องกันโรคและศัตรูพืชในสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย-ลาว (Working Group) ด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน อีกทั้งจะมีการหารือในเรื่องการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปขยายผลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อน-ห้วยซั้ว ใน สปป.ลาว ด้วย

สำหรับภาพรวมสินค้าเกษตรในการค้าชายแดนและผ่านแดนทางบก ไทย-สปป.ลาว (ม.ค.-พ.ย.65) มีมูลค่าการค้าชายแดน (สินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช) ส่งออกปริมาณรวม 1.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.5 พันล้านบาท โดยมีสินค้าเกษตรส่งออกไปลาวที่สำคัญคือ ไม้และผลิตภัณฑ์ กากและของเหลือจากพืช อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ ข้าว ผลไม้สด เป็นต้น สำหรับการส่งออกผ่านแดนจากลาวไปจีน (สินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช) มีปริมาณรวม 8.06 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 5.66 หมื่นล้านบาท ผ่านด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชนครพนม ด่านตรวจพืชมุกดาหาร และ ด่านตรวจพืชหนองคาย ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับกรมตรวจบัญชีกลางของ สปป.ลาว ในการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านระบบการทำบัญชี และระบบการควบคุมภายในให้แก่สหกรณ์ของ สปป.ลาว จัดโปรแกรมศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสหกรณ์ของ สปป. ลาว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูบัญชีอาสา และ Smart Farmer ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ให้แก่สหกรณ์ของ สปป.ลาว

ในส่วนของความร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีรายงานผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์คู่แฝด ไทย-ลาว) การรายงานผลการประชุมหารือการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเทศไทยกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และพัฒนาชนบท สปป.ลาว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ม.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top