ครม.ไฟเขียวเพิ่มงบก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 12 ตอน วงเงิน 4,970.71 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

สาเหตุที่ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากมีงานก่อสร้างที่พบอุปสรรคจำเป็นต้องปรับปรุงแบบก่อสร้างให้เหมาะสมใน 4 กรณี ได้แก่ 1.สภาพพื้นที่ในสถานที่ทำการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากเดิม 2.ต้องปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน 3.ปรับปรุงให้เหมาะสอดคล้องกับโครงสร้างสาธารณูปโภคหรือความจำเป็นของหน่วยงานที่โครงการตัดผ่าน และ 4.ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่และให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนนที่ประชาชนใช้ทางในปัจจุบัน

“ที่ต้องเสนอให้ ครม.อนุมัติครั้งนี้ เนื่องมาจากค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาดำเนินการได้เกินกว่ารายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ ครม.เคยอนุมัติสำหรับการก่อสร้างแต่ละตอน” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

สำหรับขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1) ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันฯ จากปีงบประมาณ 59-63 เป็นปีงบประมาณ 59-66 จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 5, 20 และ 24

2) ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันฯ จากปีงบประมาณ 59-63 เป็นปีงบประมาณ 59-67 จำนวน 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 2, 18, 19, 34 และ 39

3) ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันฯ จากปีงบประมาณ 59-63 เป็นปีงบประมาณ 59-68 จำนวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1, 4, 21 และ 23

ทั้งนี้ส่งผลให้กรอบวงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการรวม 40 ตอน เพิ่มขึ้นจาก 59,410.24 ล้านบาท เป็น 64,380.95 ล้านบาท และวงเงินลงทุนรวมทั้งโครงการ (รวมค่าจัดการกรรมสิทธิ์ 6,630 ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว) เพิ่มจาก 66,040.24 ล้านบาท เป็น 72,795.90 ล้านบาท แต่ยังอยู่ในกรอบที่ ครม.อนุมัติไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มี.ค.59 ที่ 76,600 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างรวมยังต่ำกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่ ครม.อนุมัติไว้ 7.99% ขณะเงินลงทุนทั้งโครงการต่ำกว่ากรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติไว้ 7.30%

สำหรับความคืบหน้าโครงการฯ ณ เดือน พ.ย.65 ก่อสร้างไปแล้ว 87.67% จากแผนที่ ณ เวลาดังกล่าวต้องมีความคืบหน้า 89.67% หรือล่าช้าไปจากแผน 2% ซึ่ง ครม.ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัดดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมตามที่ได้อนุมัติในครั้งนี้ และกำกับการก่อสร้างงานโยธาในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.พ. 66)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top