“ชินวัฒน์ อัศวโภคี” บอร์ด STARK เข้าเทคฯ MPIC จาก MAJOR ราว 650 ลบ.จ่อทำเทนเดอร์ฯ

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น เพื่อการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) จำนวน 1,202,130,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวน 92.46% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MPIC ให้นายชินวัฒน์ อัศวโภคี ซึ่งเป็นบอร์ดอยู่ใน บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ในราคารวมทั้งสิ้น 650 ล้านบาท หรือ คิดเป็นหุ้นละ 0.54 บาทโดยประมาณคาดว่าจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายในวันที่ 31 พ.ค.66

ทั้งนี้ เมื่อผู้ซื้อได้ซื้อหุ้น MPIC เรียบร้อยแล้วมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ MPIC

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.พ. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top