IMF เรียกร้องธนาคารกลางคุมเข้มนโยบายต่อไปจนกว่าคุมเงินเฟ้อได้มั่นคง

นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงต้องเฝ้าระวังจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ภายใต้การควบคุมได้อย่างมีเสถียรภาพ

“ดิฉันต้องการบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า เรายังไม่เห็นอัตราเงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมายเร็วพอ” นางกอร์เกียวากล่าวกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G20 ในเมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดีย “ธนาคารกลางจำเป็นต้องระมัดระวังต่อไปจนกว่าเราจะมั่นใจกับเสถียรภาพด้านราคา”

ขณะที่ธนาคารกลางจำนวนมากเริ่มที่จะชะลอการคุมเข้มนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกก็ยังคงอยู่ในระดับสูง และขณะที่จีนเริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในอัตราที่เกินความคาดหมาย นางกอร์เกียวาก็ยังคงมีความหวังว่า การบริโภคภายในประเทศจีนจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของโลกโดยมีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น

นางกอร์เกียวากล่าวว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังไม่ควรลดความระมัดระวัง เนื่องจากเสถียรภาพด้านราคาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้บริโภคที่จะสามารถทำการใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 66)

Tags: , , ,
Back to Top