กลุ่ม”วงษ์เจริญสิน” โอนหุ้น ADB ให้ บ.เจริญสิน โฮลดิ้ง เข้าถือ 12.824%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ.แอ็พพลาย ดีบี (ADB) โดย บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.1322% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.824% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยเป็นการซื้อหุ้นจากนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน จำนวน 2.0661% และนายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน จำนวน 2.0661% ซึ่งภายหลังการจำหน่ายจะทำให้มีจำนวนหุ้นถือครองลดลงเหลือรายละ 4.212%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มี.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top