ธอส. ร่วมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย แก้หนี้ NPL ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดมาตรการแก้หนี้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เข้าร่วมงาน “มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค” ครั้งที่ 2 จ.สระแก้ว ในระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. 66 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ธอส. ได้นำมาตรการแก้หนี้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร มาตรการ 22 [M22] สำหรับลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีสถานะ NPL หรือสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผ่อนเงินงวดต่ำ พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี

เดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)

เดือนที่ 11-18 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 1,800 บาท)

เดือนที่ 19-21 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 3,500 บาท)

เดือนที่ 22-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.40% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดในการผ่อนชำระ 3,900 บาท) (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.40% ต่อปี)

นอกจากนี้ ภายในงาน ธอส. ยังนำบ้านมือสอง ธอส. ทำเลดีทั่วประเทศมาจำหน่ายพร้อมส่วนลดสุด 50% จากราคาประเมิน ในปัจจุบัน พร้อมสิทธิ์ผ่อนดาวน์นาน 36 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย และจองซื้อทรัพย์ออนไลน์และวางเงินประกัน 5,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) พร้อมรับของสมนาคุณสำหรับผู้ที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส.

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้ามาตรการความช่วยเหลือฯ ของ ธอส. จะต้องแสดงหลักฐาน เอกสารบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพหรือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น หลักฐานรายได้ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานจากต้นสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องภายในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยฯ ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. 66 เท่านั้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มี.ค. 66)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top