“จอมทรัพย์”พบนายกฯเวียดนามเจรจาลู่ทางลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ-นิคมแม่โขงเดลต้า-Green Hydrogen Plant

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้เข้าเรียนพบ พณฯ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงฮานอย เพื่อหารือการดำเนินงาน การขยายการลงทุนใหม่ของ SUPER ในประเทศเวียดนาม โดยยังสนใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลมเพิ่ม รวมถึงสนใจลงทุนในโครงการระบบกำจัดขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดแม่โขงเดลต้า รวมถึงการลงทุนในโครงการGreen Hydrogen ในจังหวัดบักเลียว (Bac Lieu)ในประเทศเวียดนาม

“มีโอกาสได้เข้าพบ พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้พูดคุยถึงบรรยากาศทางธุรกิจและการลงทุนของเวียดนาม ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจมีความเติบโตอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากการเข้าร่วมเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ รวมถึงความชัดเจนทางนโยบายซึ่งส่งผลให้เพิ่มศักยภาพของเวียดนามในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์”

นายจอมทรัพย์ กล่าว

ขณะที่นายกฯเวียดนามชื่นชมเจตนารมณ์และขนาดการลงทุนของ SUPER โดยเฉพาะในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม

นายจอมทรัพย์ กล่าวต่อไปว่า เรามีจุดยืนและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนามให้มากขึ้น ผ่านลงทุนระยะยาวของบริษัทซึ่งได้ดำเนินการให้เห็นอย่างประจักษ์แล้ว อีกทั้งยังสนใจลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลม รวมถึงเตรียมแผนการลงทุนใหม่ๆของกลุ่มฯในโครงการด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนและผลิตไฟฟ้าจากขยะ การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดแม่โขงเดลต้า รวมถึงความสนใจของบริษัทในการพิจารณาการลงทุนในโครงการ Green Hydrogen Plant ในจังหวัดบักเลียว อีกด้วย

พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามกำลังพิจารณาแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ 2021 – 2030″ หรือ PDP8 ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี 2045 ซึ่งต้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลฯลฯ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเพื่อร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ให้สัตยาบันไว้ในการประชุม COP26 และยังเข้าร่วมในการจัดตั้งภาคีหุ้นส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม (JETP)

“ประเทศเวียดนามยินดีต้อนรับและพร้อมสร้างกลไกที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทยที่จะทำธุรกิจและประสบความสำเร็จในเวียดนาม บนจิตวิญญาณของผลประโยชน์ร่วมกันที่กลมเกลียว ร่วมรับความเสี่ยงที่เท่าเทียม โดยหัวใจคือการเติบโตและเจริญก้าวหน้าร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้”

ปัจจุบัน กลุ่ม SUPER ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนามแล้วรวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเฉพาะการลงทุนในเวียดนามมีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 10 โครงการ รวมกำลังการผลิตตามสัญญา PPA ที่ 887 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการพลังงานลมอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอีก 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 เม.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top