สธ. ย้ำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนโควิดประจำปี ก่อนระบาดหนักช่วงฤดูฝน

จากการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และจากการประเมินลักษณะการระบาดของโรคโดยกองระบาดวิทยา คาดว่า อาจมีการระบาดของโควิด-19 สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการปรับคำแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปี (Annual vaccination) เพื่อรับมือกับการระบาด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยหนัก โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว และจากการที่กองระบาดวิทยา ได้ประเมินลักษณะทางระบาดวิทยาของโควิด-19 พบว่า มีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ คือ มีการระบาดตามฤดูกาล จึงคาดการณ์ได้ว่า อาจมีการระบาดของโควิด-19 สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปีก่อนเข้าฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มฉีดในปี 66 เป็นปีแรก โดยฉีดปีละ 1 เข็ม สามารถใช้วัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ โดยให้ห่างจากเข็มสุดท้าย หรือประวัติการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน และไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าใด

“กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดเตรียมวัคซีนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และได้มีการจัดหาวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 12 ปีขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดไว้” นพ.ธเรศ กล่าว

สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขใน กทม. ได้แก่ ศูนย์บางรัก โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลสงฆ์ และสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับคำแนะนำการฉีดใหม่ให้เป็นการฉีดวัคซีนโควิดประจำปี เนื่องจากผลการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรไทย ทั้งจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และการศึกษาจาก นพ.ยง ภู่วรวรรณ พบว่า ประชากรไทยส่วนใหญ่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว จากการติดเชื้อหรือการรับวัคซีน

ดังนั้น การปรับคำแนะนำ จึงเน้นคำแนะนำการฉีดให้เป็นแบบที่เข้าใจง่าย คือ ให้ฉีดวัคซีนโควิดประจำปี โดยขอเน้นให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์) พนักงานบริการหรือผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสคนเป็นจำนวนมาก หรือผู้อยู่ในสถานที่แออัด เช่น ทัณฑสถาน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เข้ารับวัคซีนประจำปีโดยเร็ว เพื่อลดอาการป่วยหนัก เสียชีวิต

นอกจากนี้ จะมีการรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ ก่อนการระบาดของโควิด-19 ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปก็สามารถรับวัคซีนโควิดประจำปีได้เช่นเดียวกัน ตามความสมัครใจ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top