กนป.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันปาล์ม-ประกันรายได้ต่อเนื่อง-เร่งจัดทำโครงสร้างราคา

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเห็นชอบโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2566 ซึ่งมีเป้าหมาย CPO ปริมาณ 150,000 ตัน โดยมีเงื่อนไขสต๊อก CPO ในประเทศสูงกว่า 250,000 ตัน และราคา CPO ในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก เพื่อประสิทธิภาพการบริหารสมดุลย์น้ำมันปาล์มภายในประเทศ และเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 65-66 ที่ราคาประกันผลปาล์มทะลาย (น้ำมัน 18%) ไว้ที่ราคา 4 บาท/กก. ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้

ที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี 66 ในภาพรวมมีพื้นที่เพาะปลูกที่ให้ผลผลิต 6.25 ล้านไร่ คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.35% จากปี 65 ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อเรียกร้องของชาวสวนปาล์มน้ำมันและสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยที่ต้องการให้จัดทำสูตรโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องร่วมกันทุกฝ่าย และขอให้พิจารณาผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 10

โดยที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการจัดทำโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ให้เกิดการยอมรับที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเร่งให้มีการศึกษาสมการโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มไปพร้อมกันให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวสวนปาล์มน้ำมันและสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยนั้นจะไปขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดความเหมาะสมและยอมรับร่วมกัน พร้อมทั้งขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มสนับสนุนให้ข้อมูลกับรัฐเพิ่มเติมถึงการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์จากต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันในภาพรวม โดยให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้บรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 เม.ย. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top