JKN ยันไม่ใช้ AO Fund เพิ่มแม้ขายหุ้น RO ไม่ครบ มั่นใจ PP จองซื้อเต็มข้อหนุนธุรกิจ MU

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) เปิดเผยว่า ภายหลังจากเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Right offering หรือ RO) จำนวน 372,751,468 หุ้น ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 3 บาท ในระหว่างวันที่ 11-12 เม.ย. และ 17-19 เม.ย.66 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO รวม 266,830,087 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 800,490,261 บาท โดยยังมีจำนวนหุ้นคงเหลือ 105,921,381 หุ้น

ไม่นับรวมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ (Private Placement หรือ PP) ให้แก่ กลุ่มโทโบ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ถือหุ้น 99.99% และเป็นส่วนหนึ่งของ GP Group ภายใต้การบริหารงานของครอบครัวชาห์ เนื่องจากทาง GP Group อีก 66,666,666 หุ้น ราคาเสนอขาย 4.50 บาท คิดเป็น 300 ล้านบาท ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 นี้

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO ในครั้งนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างฐานทุนที่เข้มแข็งและเพียงพอต่อการนำไปปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมและลดต้นทุนทางการเงินในระยะยาว ส่งผลดีต่ออัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น เช่น หนี้สินต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ปรับลดลงเหลือ 1.5 เท่า จาก ณ สิ้นปี 65 อยู่ที่ 1.85 เท่า พร้อมสนับสนุนความสามารถทำกำไรที่ดีอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินกิจการและรองรับการลงทุนในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรสู่ Global Content Commerce Company

ขณะเดียวกัน ยังช่วยส่งเสริมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงไม่มีแผนใช้ AO Fund เพิ่มเติม เนื่องจากธุรกิจองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Organization) หรือ กลุ่มธุรกิจ MUO ที่มีโครงสร้างรายได้ 9 ด้าน โดยเริ่มมีรายได้จากการดำเนินงานแล้ว และคาดว่าจะสามารถทำรายได้ปีนี้ 1,100 ล้านบาทได้ตามเป้าหมาย รวมถึงบริษัทฯ มีแผนสร้างรายได้ Licensing & Merchandising Fee หรือ การจำหน่ายสินค้าหรือบริการหรือให้สิทธิ์ผลิตสินค้าหรือบริการ ภายใต้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ ของ MUO ไปสู่กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อทำตลาดในไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้าง New S Curve ให้แก่ JKN

“การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO ในครั้งนี้ ตนเองและครอบครัวจักราจุฑาธิบดิ์ ได้ใช้สิทธิเต็มที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และรักษาความเป็นเจ้าของ JKN และสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายที่วางไว้” นายจักรพงษ์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 เม.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top