สภาดิจิทัลฯ เสนอโจทย์ใหญ่ให้รัฐบาลใหม่ สร้างไทยก้าวทันเศรษฐกิจดิจิทัล

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เสนอโจทย์ใหญ่ไทยแลนด์ 5.0 เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ว่า สภาดิจิทัลฯ ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นจากที่ปรึกษา เพื่อนำเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง และรัฐบาลใหม่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในแนวทาง 7 ด้าน ดังนี้

1. การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาหลัก และเด็กทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์ (7 ล้านเครื่อง) ส่งเสริมการพัฒนา Media และ Contents ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม นำเสนอ Prime Time ควรมี INTENSIVE ให้กับผู้พัฒนาสื่อ

2. ส่งเสริมให้มี Tech Startup 20,000 บริษัท เพื่อช่วยองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเข้าถึงการสนับสนุนจากกองทุน

3. ยกระดับเกษตร ARGRO INDUSTRY TRANSFORMATION ส่งเสริม SMART FIRMING FOOD TECH BRAND ยกระดับเกษตรสู่ 5.0

4. สร้างองค์กร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 3,000-5,000 องค์กร

5. ดึงดูความสนใจให้คนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบราชการ และระดับบริหาร ปรับเงินเดือนเทียบเท่าหรือสูงกว่าเอกชน

6. ส่งเสริมพัฒนา INNOVENTION CENTER BIO Robotic Digital, Space preventive health

7. ต่อยอดผู้ประกอบการไทย พัฒนาโครงสร้างการขับเคลื่อน

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนควรมี National Board เข้ามาดูแล โดยมีหน้าที่ประสานความร่วมมือที่เชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ รองรับการพัฒนาที่สำคัญในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top