IVL เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 3-12 ปี 3.00-4.02% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 15-17 พ.ค.

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 2,950 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 3,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,550 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.02 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.66 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.เกียรตินาคินภัทร

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA-“แนวโน้ม “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มี.ค.66

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top