WHO เรียกร้องใช้เครื่องมือ AI เพื่อสุขภาพอย่างมีจริยธรรมและปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้มีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model : LLM) ที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยระบุว่าประเด็นความเสี่ยงของ LLM จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ LLM ถูกนำมาใช้งานเพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการวินิจฉัย

WHO เตือนว่าการนำระบบที่ยังไม่ผ่านการทดสอบมาใช้อย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และบั่นทอนความเชื่อมั่นใน AI ด้วยเหตุนี้ WHO จึงเรียกร้องให้มีการกำกับดูแล LLM อย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างมีจริยธรรม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

นอกจากนี้ WHO กล่าวเสริมว่า ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีเริ่มจำหน่ายเครื่องมือ LLM นั้น หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องรับประกันความปลอดภัยและการปกป้องผู้ป่วย รวมทั้งต้องมีการแสดงหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ของ LLM ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นวงกว้างในด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโดยบุคคล ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ หรือผู้ดูแลระบบสาธารณสุขก็ตาม

ทั้งนี้ คำแนะนำของ WHO เกี่ยวกับจริยธรรมและการกำกับดูแล AI ในการใช้งานด้านสุขภาพนั้น เมุ่งน้นความสำคัญของการใช้หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่เหมาะสมในการออกแบบ พัฒนา และปรับใช้ AI เพื่อสุขภาพ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top