SOLAR มั่นใจปีนี้เทิร์นอะราวด์ ลุยต่อยอดธุรกิจเดิม-รุกขยายธุรกิจใหม่

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/66 ยังมีสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ให้กับกลุ่มนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้สำเร็จ ส่งผลให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น และบริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจเดิมและรุกขยายธุรกิจใหม่สร้างรายได้เพิ่ม ทำให้มั่นใจได้ว่าในปีนี้จะเป็นปีแห่งการเทิร์นอะราวด์ของ SOLAR ได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้แผนการดำเนินธุรกิจในปี 66 บริษัทฯ จะเดินหน้าต่อยอดธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ครบวงจร การปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น ปรับปรุงระบบงานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้รายได้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ได้ผลงานเพิ่มขึ้น

รวมทั้งมีการลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารต้นทุนในการก่อสร้างและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มากที่สุด ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้ของโครงการและควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดการคลังสินค้า การจัดส่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนที่จะรุกขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยผลักดันการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตอีกด้วย

ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1/66 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 147.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459.73%จากงวดเดียวกันปีก่อนขาดทุนอยู่ที่ 41.67 ล้านบาทขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 290.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น280.25 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 76.27 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น มาจากบริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ใหม่ โดยจัดหาผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อย่างไรก็ตามคาดว่ามูลค่าการประเมินใหม่นี้ยังคงต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามบัญชี เป็นผลทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักรบางส่วนจำนวนเงิน 216.44 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ได้ประกาศปลดเครื่องหมาย C จากหุ้น SOLAR โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.66 เป็นต้นไป ภายหลังจากที่ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.66

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top