DITTO-TEAMG คว้างานพิพิธภัณฑ์โครงการไม้มีค่าฯ กว่า 2 พันลบ.

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) เปิดเผย ว่า DITTO และบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด หรือ STC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ร่วมกับ บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลค่า 2,044 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาด เนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2570

โดย DITTO และบริษัทย่อย มีสัดส่วนในโครงการข้างต้นรวม 49.50% คิดเป็นมูลค่า 1,011,780,000 บาท และ TEAMG มีสัดส่วน 24.50 % คิดมูลค่า 500,780,000.00 บาท

โครงการนี้ DITTO และ TEAMG ได้ผนึกความเชี่ยวชาญกัน โดย DITTO มีความเชี่ยวชาญด้าเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล ซึ่งโครงการนี้จะใช้เทคโนโลยีแสง สี เสียง มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการไม้ที่มีมูลค่าสูงและเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงนำระบบ BIM (Building Information Modeling) และเทคโนโลยี Digital Twin มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและควบคุมอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

อีกทั้งภายในอาคารยังออกแบบโดยคำนึงถึงแนวทางชีวิตวิถีใหม่โดยลดจุดสัมผัสของผู้ใช้บริการอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับการตกแต่ง นอกจากนี้ STC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ มีประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่หลายแห่ง

ภายในโครงการมีการออกแบบอาคารโดยเน้นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ ตัวอาคารเป็นตึก 4 ชั้น พื้นที่ 25,050 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องจัดแสดง ห้องต้อนรับ ร้านค้าขายของที่ระลึก ห้องบรรยายประวัติศาสตร์ประเทศไทย ห้องรับรอง ห้องประชุม เป็นต้น ในระหว่างทางเดินโดยรอบจะเขียนภาพประวัติความเป็นมาประเทศไทย มีงานประติมากรรมและจิตกรรมฝาผนังมาประดับประกอบ

“และที่พิเศษ คือ ห้องแสดงพระราชกรณียกิจ ห้องสำหรับจัดแสดงไม้พยูงโดยเฉพาะ ภายในห้องนั้นจะตกแต่งด้วยไม้พยูงทั้งหมด นอกจากนี้จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาไทย ภายนอกอาคารจะมีภูมิทัศน์เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ไว้เพื่อการเรียนรู้” นายฐกร กล่าว

สำหรับ TEAMG นั้นมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานวิศวกรรมขั้นสูงในแขนงต่าง ๆ จำนวนมาก สามารถทำการออกแบบอาคาร ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มิ.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top