ยอดผู้โดยสารสายสีเหลืองหายกว่าครึ่ง หลังเริ่มเก็บเงินวันแรก

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบเป็นวันแรก โดยให้บริการจำนวน 23 สถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. และเริ่มเก็บค่าโดยสาร อัตรา 15 – 45 บาท ปรากฎว่า มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 45,135 คน-เที่ยว (ลดลงเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับช่วงทดลองให้บริการขึ้นฟรี) โดยช่วงทดลองฟรี รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองมีผู้ใช้บริการมากที่สุด เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 92,038 คน-เที่ยว

สำหรับการให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566 รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ได้ใช้ตารางเดินรถชั่วโมงเร่งด่วนทุก 5 นาที (ตอนเช้า เวลา 07.00 – 09.00 น. ตอนเย็น เวลา 17.00 – 20.00 น.) นอกชั่วโมงเร่งด่วนทุก 10 นาที มีจำนวนขบวนรถให้บริการสูงสุด 21 ขบวน รวม 276 เที่ยววิ่ง

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าสายต่างๆ ประกอบด้วย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ที่สถานีลาดพร้าว เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ที่สถานีหัวหมาก และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรง

โดยผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ด้วยบัตร 3 ประเภท คือ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว, บัตรแรบบิท และใช้บัตร EMV Contactless โดยกรณีผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง – MRT สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ที่สถานีลาดพร้าว และชำระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV Contactless ใบเดียวกัน จะได้รับส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบ หากเดินทางเชื่อมต่อภายในระยะเวลา 30 นาที

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ก.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top