NRF จัดงบ 221 ลบ.รุกธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งอาหารเอเชียใน UK จ่อรับรู้รายได้ Q3/66

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท Galalane Limited ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกและค้าส่งอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดย NRF Consumer Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (NRF ถือหุ้น 100%) เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท Galalane Limited จำนวน 180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือคิดเป็นประมาณ 221.2 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/66

การเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัทฯที่มีเป้าหมายเพื่อการขยายธุรกิจ และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค โดยจะมีการต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำข้อมูลจากการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคมาพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของในระยะยาว รวมถึงยังเพิ่มรายได้ และอัตรากำไรของบริษัทฯอีกด้วย เนื่องจากเป็นการขายสินค้าของบริษัทฯจากโรงงานสู่ผู้บริโภค โดยตรง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เป็นต้นไป

Galalane Limited เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น หรือ Holding Company โดย Galalane Limited ถือหุ้น 100% ในบริษัท Chuanglee Limited และบริษัท Chuanglee Cash & Carry Limited ซึ่งประกอบธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารไทย จีน ทั้งแบบสดและแบบแห้ง โดยจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านอาหาร โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารไทย รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มีร้านค้าตั้งอยู่ในเมืองกรีนิช สหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ในปี 66 (สำหรับรอบปี ณ 31 มี.ค.) Galalane Limited มีรายได้ 15.56 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือคิดเป็น 674.89 ล้านบาท, มีกำไรสุทธิ 1.11 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือคิดเป็น 48.14 ล้านบาท

“การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะเติบโตในแนวดิ่ง และมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างรายได้และอัตรากำไรผ่านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสู่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงการลงทุนในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดและนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้บริษัทเติบโต สร้างรายได้ และกำไรได้อย่างมั่นคง” นายแดน กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top