“วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ทิ้งทุกตำแหน่งใน STARK มีผลตั้งแต่วันนี้

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.66 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาถึงประสบการณ์ในการบริหารกิจการ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ในระหว่างนี้ นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่ากระบวนการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายใหม่จะเสร็จสิ้น

อนึ่ง ตามที่ปรากฏในข่าวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษบริษัท ผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น อดีตผู้บริหารของบริษัททั้ง 4 รายได้แก่ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ นายชินวัฒน์อัศวโภคี นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ และ นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทตั้งแต่เดือน เม.ย.66 แล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top