กิจการร่วมค้า ITD เซ็นรับงานรถไฟไทย-จีน สัญญา 3-1 มูลค่ากว่า 9 พันลบ.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย – กลางดงและช่วงปางอโศก – บันไดม้า กับกิจการร่วมค้า ITD เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566

สำหรับ งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ไทย-จีน สัญญาที่ 3-1 ช่วงแก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บันไดม้า มูลค่างาน 9,348,995,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน

โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างระยะทาง 30.21 กิโลเมตร

1.งานก่อสร้างคันทางรถไฟระดับดิน ระยะทาง 10.18 กิโลเมตร ,โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 20.03 กิโลเมตร

2.งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 9 แห่ง

3.งานรื้อย้ายรางเดิม งานรื้อย้ายสถานีเดิม งานปรับปรุงย้ายถนนเดิม งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆและงานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ

4.งานต่อเนื่องสัญญา1-1 ช่วงกลางดง-ปางอโศกในการก่อสร้างรั้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top