รพ.ศิริราช เตรียมจ่ายค่าเช่าที่ดินสถานีธนบุรีให้รฟท.จากรายปีเป็นงวดเดียว 161 ลบ. ลงนามก.ย.นี้

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรฟท.เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 ได้มีมติเห็นชอบการปรับวิธีจ่ายค่าเช่าที่ดินของการรถไฟฯบริเวณสถานีธนบุรี ซึ่งเป็นการทบทวนมติบอร์ดรฟท.เดิม เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 จากเดิม รฟท. คิดค่าเช่าที่ดินเป็นรายปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบรฟท. และได้ตกลงร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราชแล้ว

ต่อมามีการประชุมร่วมกัน โดยรพ.ศิริราช ขอปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าเช่าที่ดินจากรายปีเป็นงวดเดียว เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อใช้ในการไปดำเนินการจัดทำงบประมาณของรพ.ศิริราช

ทั้งนี้ รพ.ศิริราช จะเช่าที่ดินของ รฟท. บริเวณสถานีธนบุรี จำนวน 4.67 ไร่ (7,456 ตารางเมตร) เพื่อดำเนินโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี อัตราค่าเช่า 50 ล้านบาทต่อปี ปรับขึ้น 3% ต่อปี โดยคิดมูลค่าปัจจุบัน กรณีชำระครั้งเดียวเป็นเงินประมาณ 161 ล้านบาท

“หลังจากนี้ทางศิริราช ฯ จะสรุป เพื่อดำเนินการลงนามสัญญาร่วมกันต่อไป ซึ่งรฟท.คาดว่าจะลงนามการเช่าที่ดิน ได้ภายในเดือนก.ย. 2566 “นางสาวมณฑกาญจน์ กล่าว

สำหรับโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 งบประมาณรวม 3,851.27 ล้านบาท แบ่งเป็นงบฯลงทุนค่าก่อสร้าง 2,338.27 ล้านบาทครุภัณฑ์การแพทย์ 1,400 ล้านบาท และงบฯบุคลากร 113.01 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารสูง 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น รวมความสูงของอาคารเท่ากับ 81 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 51,853 ตารางเมตรแบ่งเป็น 1.พื้นที่โรงพยาบาล 47,537 ตารางเมตร 2.พื้นที่รถไฟสายสีแดงอ่อน 3,410 ตารางเมตร และ 3.พื้นที่รถไฟฟ้าสายสีส้ม 906 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่จอดรถ 79 คัน ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 32 เดือนรวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top