ตลท.ขึ้น NP หุ้น STARK เหตุตั้งบอร์ดตรวจสอบยังไม่ครบภายในกำหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 นั้น (รายละเอียดปรากฎตามข่าว STARK วันที่ 25 เมษายน 2566) และต่อมากรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ลาออกทั้งหมดนั้น

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่บริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่บริษัทยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตามข้อกำหนด ตลท. จึงขึ้นเครื่องหมาย “NP” (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ STARK ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

อนึ่ง หาก STARK ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลท.จะดำเนินการ ดังนี้

1. หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดือนแล้ว STARK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลท.จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ STARK ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566

2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 2 ปีแล้ว STARK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลท.จะประกาศให้ STARK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และอาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ STARK ต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top